สติ๊กเกอร์สี

     บริษัท บีเลเบลพริ้นท์ จำกัด   ผลิตและจำหน่าย  สติ๊กเกอร์พิมพ์สีต่างๆ  ตามที่ลูกค้าต้องการ  และ เหมาะกับงานที่ลูกค้านำไปใช้ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  เพื่อติดลงบน ผลิตภัณฑ์ต่างๆของสินค้า