สติ๊กเกอร์ดวงเปล่า ชนิดเจาะรูคอม

  บริษัท  บีเลเบลพริ้นท์ จำกัด   ผลิตและจำหน่าย สติ๊กเกอร์รูหนามเตย ใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix,สติ๊กเกอร์ติดซองยา